Országos Vízjelző Szolgálat
Országos Vízjelző Szolgálat
Hydroinfo

Tudnivalók a hidrológiai előrejelzéssel kapcsolatban


Az Országos Vízjelző Szolgálatnál az év minden napján reggel készül előrejelzés a Duna, a Tisza és a Dráva folyók, valamint azok mellékfolyói következő 6 napban várható vízjárására. A hazai és a külföldi vízügyi szervezetektől, szolgálatoktól és az Országos Meteorológiai Szolgálattól kapott hazai és külföldi észlelési, mérési adatok és előrejelzések beérkezési időpontjától függően az előrejelzés kiadására általában 9 és 11 óra között kerül sor. Indokolt esetben - az előrejelzés szempontjából lényeges és/vagy jelentős mennyiségű adathiány miatt, árvizes időszakban pedig többek között a hosszabb elemzéseknek köszönhetően - ez 11 óra utáni időpontra is kitolódhat.

Árvizes időszakban akár naponta többször is lehetőség van előrejelzés készítésére, javítva annak pontosságát és megbízhatóságát a frissen beérkezett észlelt adatokkal, meteorológiai előrejelzésekkel. Mind a Duna, a Tisza és a Dráva és azok mellékfolyóinak magyarországi szakaszán több állomásra készül előrejelzés. Az előrejelzés figyelembe veszi az elmúlt időszak meteorológiai és hidrológiai viszonyain túl - a meteorológiai előrejelzések alapján - a csapadék és a hőmérséklet várható értékeit is az előrejelzés időelőnyének tartamára.

Ezen nagymennyiségű adat feldolgozását, elemzését, értékelését követően történik meg a hidrológiai előrejelzés. Az Országos Vízjelző Szolgálat saját fejlesztésű előrejelzési rendszert használ, amelyben az előrejelzés több lépcsőben történik, úgynevezett funkcionális modulok egymás utáni futtatásával. A hómodul a hófelhalmozódás és hóolvadás folyamatát, a következő modul a csapadék-lefolyással kapcsolatos folyamatokat, a medertranszformációs modul a víz mederbeli mozgását, a duzzasztási modul pedig a vízfolyásokon található duzzasztók, továbbá az egymásba torkolló folyók egymásra történő hatását modellezi, az előrejelzés adaptivitását hibamodellek biztosítják.

Az előrejelzések várható megbízhatósága a korábbi előrejelzések hibáinak statisztikai vizsgálatával meghatározott objektív mérőszámokkal jellemezhető. A várható hibatartomány az elmúlt év előrejelzéseinek négyzetes középhibája alapján kerül meghatározásra. Mivel a tapasztalatok szerint az előrejelzési hibák jó közelítéssel normális eloszlásúnak tekinthetők, a felhasználók joggal számíthatnak arra, hogy az előrejelzési időszakban az esetek mintegy kétharmadában a vízállás nem lép ki a megadott tartományból.

Az előrejelzett vízállás-értékek — ahogy az észlelt értékek is — esetenként meghaladják az árvízvédelmi készültség fokozatait vagy az LNV-t, illetve alulmúlják az LKV-t. Ezen esetek várható bekövetkezésére történő figyelemfelkeltés érdekében, az előrejelzési táblázatokban különböző - az adott szintnek megfelelő - színekkel kerül közlésre az előrejelzett érték. Ehhez hasonlóan a térképes megjelenítésnél az állomások színezésével is felhívjuk a figyelmet ezekre. A színek jelentése a következő:

  • az I. fokú árvízvédelmi készültségi szint meghaladása: sárga
  • a II. fokú árvízvédelmi készültségi szint meghaladása: narancssárga
  • a III. fokú árvízvédelmi készültségi szint meghaladása: piros
  • az LNV szintjének meghaladása: lila
  • az LKV szintjének alulmúlása: kék

e-mail: vizjelzes@vizugy.hu | tel: (361)225-4493 | fax: (361)225-4491 | telephely: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D | postacím: 1253 Budapest, Pf.:56