Tudnivalók a hószámítással kapcsolatban


Mivel a hóvastagság- és hóvízegyenérték-megfigyelések nem kellő mértékben fedik le a Duna vízgyűjtő területét, ezért a vízgyűjtőn felhalmozódott hó mennyiségének pontosabb becsléséhez számításokra van szükség. A térképen látható értékek ezen számításokból származó értékek. A számítások alapját - többek között - csapadék- és hőmérséklet-megfigyelések adják, melyekből egy hómodell segítségével kerül meghatározásra a hóvastagság/hóvízegyenérték. A számított és a megfigyelő állomásokon észlelt hóvastagság/hóvíztartalom-értékek között eltérés előfordulhat.